Kodutöö 14

Interneti kasutamine erinevate seadmete vahendusel on inimestel igapäevane tegevus. Samas sisaldab see mitmeid turvariske, millest inimesed ei ole alati teadlikud või ei tunne nende ees hirmu. Kahjuks asi nii lihtne ei ole ja igasugu riskidega peab arvestama ja valmis olema nende vastu tegutsema. Üks IT-turvarisk on phishing ehk õngitsemine. Selle meetodi alusel petetakse igapäevaselt väljaContinue reading “Kodutöö 14”

Kodutöö 13

Inimesed võtavad igasuguseid igapäevategevusi lihtsateks ja iseenesest mõistetavateks. Siiski on isikuid, kellel on mitmete tegevustega raskusi. Samas nad teevad neid samu asju, mida iga teine isikki. Kuidas nad siis sellega hakkama saavad? Erinevate vajadustega inimestele on loodud aja jooksul erisuguseid abivahendeid, et nende puuded ei segaks nende elu. Näiteks on inimestele, kes ei saa omaContinue reading “Kodutöö 13”

Kodutöö 12

IT maailmas üks olulisemaid faktoreid projektides on kasutatavus. Kasutaja kogemus ja tema võimekus loodud tarkvaraga hakkama saamises sõltub erinevatest kasutatavuse komponentide nõuete täitmisest. Selleks on vaja aga kindlaks teha, kes on tulevased potentsiaalsed kasutajad ning millised on nende vajadused, harjumused ja kogemused seoses loodava IT-ga ja loodava  projektiga. Taanlane Jakob Nielsen on sõnastanud kasutatavusega seosesContinue reading “Kodutöö 12”

Kodutöö 11

Seekord vaatleme lähemalt üht tarkvara arendusmudelit ja üht ärimudelit reaalsete projektide põhjal. Tänapäeval on kujunenud palju erinevaid tarkvara arendusmudeleid. Kuna võimalusi on palju siis kasutatakse ka mitmeid mudeleid korraga ehk luuakse mitmete lahenduste kombinatsioone. Selle näiteks on hea tuua Spotify. Tarkvara loomise alguses kasutati puhast Scrumi, kuid tarkvara arenedes avastati, et sellel on oma plussidContinue reading “Kodutöö 11”

Kodutöö 10

Kuidas saada häkkeriks? Selle kohta on kirjutanud Eric Steven Raymond juhendi. Mis on häkker? Häkkerid on need professionaalid ja võrguässad, kes aitasid kaasa ARPAneti ja veebi loomisele. Kui isik sinna oma panuse annab ja teised häkkerid seda isikut teavad ja tunnustavad, siis see isik on häkker. Nii on seletanud Raymond definitsiooni häkker. Kui ise olenContinue reading “Kodutöö 10”

Kodutöö 9

Sel nädalal vaatleme erinevat IT juhi tüüpe. Milliseid juhitüüpe aga on? Peale klassikalise juhi, kes näeb kogu pilti ja suunab oma meeskonda selle suunas, on olemas ka suhtleja, kes aitab liigutada infot erinevate osapoolte vahel. Veel on olemas treener, kes aitab inimesi motiveerida ja neid suunata meeskondades. Arengumootor liiguvad pideva muutusega kaasas ja annavad sedaContinue reading “Kodutöö 9”

Kodutöö 8

Mida tähendab proff? Proff ei tähenda ainult paberite omamist. Oma ala spetsialist on isik, kes oma valdkonna eriala tööd mõistab ja suudab vajalikke tegevusi täita. See tähendab, et peale õpitud teadmiste on vajalik praktiliste kogemuste pagas. Kui palju on piisavalt palju, et isikut saab nimetada proffiks on juba keeruline määrata. Mida tähendab IT proff Eestis?Continue reading “Kodutöö 8”

Kodutöö 7

Autoriõigus kaitseb autori omandit, see tähendab seda, et kui tahetakse kasutada teiste autorite teost oma kasuks, siis peab selleks neilt loa saama. Copyleft seevastu on meetod, millega loodud teos on teistel lubatud enda kasuks käsitleda, kuid sellest tulenevad teosed omavad sama autoriõigust, mistõttu peavad omava samu litsentse[1]. Tarkvara, mis omab copyleft litsentsi, lähtekood on avalik,Continue reading “Kodutöö 7”

Kodutöö 6

2012. aastal tõi Rootsi Piraadipartei välja ettepaneku autoriõiguse reformist. Lähemalt on vaadatud teose teist peatükki. Selle eesmärk on muuta autoriõigust mitteärilisest vaatenurgast. Välja on toodud 6 teemat. Moraaliõiguste säilimine. Autoril on moraalne õigus olla autorina tunnustatud. Igal isikul peaks olema õigus saada tunnustust oma loomingute eest. Tasuta mitteäriline jagamine. Alguses oli autoriõigustega teoste jagamine piiratudContinue reading “Kodutöö 6”

Kodutöö 5

Virginia Shea on oma raamatus „Netiquette“ toonud välja 10 käsku, kuidas käituda võrgusuhtluses. Isiklikult väga võrgusuhtlusega kokku ei puutu. Facebook on ainult selleks, et olla kursis sellega, mis toimub ülikoolis õppetööga. Sellega seoses Messengeri on vajalik selleks, et mõningate inimestega muud moodi kontakti saamine on keeruline. Seega postitustega kokkupuude on põhiliselt ainult selle kursuse raames.Continue reading “Kodutöö 5”

Create your website at WordPress.com
Get started