Kodutöö 6

2012. aastal tõi Rootsi Piraadipartei välja ettepaneku autoriõiguse reformist. Lähemalt on vaadatud teose teist peatükki. Selle eesmärk on muuta autoriõigust mitteärilisest vaatenurgast. Välja on toodud 6 teemat.

Moraaliõiguste säilimine. Autoril on moraalne õigus olla autorina tunnustatud. Igal isikul peaks olema õigus saada tunnustust oma loomingute eest.

Tasuta mitteäriline jagamine. Alguses oli autoriõigustega teoste jagamine piiratud ainult äriliselt. Tänapäeval on see liikunud ka tavainimeste maailma. Autorite eesmärk on see taastada ärilistesse piiridesse ehk mitteäriliselt on igal isikul õigus jagada teiste teoseid omavahel. Idee poolest on tore, kuid alati tuleb mõelda ka sellele, kus need piirid asuvad. Jagades teoseid mõne sõbraga on lihtne algus. Sealt võib see aga levida sõprade sõpradele jne. Siis hakkab see aga juba ärilist poolt mõjutama, kes näeb suuremaid kaotusi.

20 aastane äriline monopol. Praegune kaitseaeg on elu+70 aastat. Autorite pakkumine on aga piirata see 20 aastani avalikustamisest, mis oleks meelepärasem ka investoritele. See tundub olevat üsna suur muutus. Reforme tehes peaks ikkagi tegema väiksemaid samme, sest neid võib ees olla veel mitu.

Registreerimine peale 5 aastat. Teostel, millel puudub teadaolev autor on ikka autoriõigusega kaitstud. Plaan on viia see 5 aasta peale, kui selle ajaga pole autor ennast ametlikult registreerinud, siis on teos vabalt kasutatav. See tundub mõistlik, sest pole enam probleemi raskesti leitava isiku otsimisega, et temalt luba küsida.

Tasuta proovid. Luba kasutada teiste teoseid, neid muutes oma nägemuse järgi ja nimetada neid enda omadeks. Sarnaselt teiste teoste kasutamine jutumärkide abil tekstides saaks kasutada teiste heli jms. Kus aga on piir teiste teoste juppide laenamisele, et luua midagi nende abiga ja täiesti teiste teostele tuginemine.

Keeld DRM-ile. DRM tehnoloogia kontrollib digitaalsete autoriõigustega teoste kasutamist ja levikut. Mingil määral on kõigele vaja piiranguid ja kontrolle, sest ilma selleta võib tekkida kaos. Kuid ei tasu ka üleliia agarad olla oma reegleid kirjutades.

[1] Engström, C., Falkvinge, R. (2012). The Case for Copyright Reform [Online] http://falkvinge.net/wp-content/uploads/large/The%20Case%20For%20Copyright%20Reform%20(2012)%20Engstrom-Falkvinge.pdf (12.03.2020)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: