Kodutöö 9

Sel nädalal vaatleme erinevat IT juhi tüüpe.

Milliseid juhitüüpe aga on? Peale klassikalise juhi, kes näeb kogu pilti ja suunab oma meeskonda selle suunas, on olemas ka suhtleja, kes aitab liigutada infot erinevate osapoolte vahel. Veel on olemas treener, kes aitab inimesi motiveerida ja neid suunata meeskondades. Arengumootor liiguvad pideva muutusega kaasas ja annavad seda ka teistele. Mentor omab autoriteeti tänu oma teadmistele ja kogemustele. Ülemus kasutab oma rolli suurte ja tähtsate otsuste tegemiseks.

Head juhid omavad enamus eelnimetatud juhitüübi omadusi, seega on keeruline määrata juhile just seda ühte ja kindlat tüüpi, mis käib selle juhi kohta. Siiski vaatleme lähemalt kahte tuntud IT juhti ja juhi tüüpi, mis on nendega seotud.

Alustame ühest tuntumaist IT juhist, kes oli Apple kaasasutaja – Steve Jobs. Seda nime kuuldes seostatakse teda esimese asjana innovaatilise juhina  ehk arengumootorina. See polnud aga ta ainus juhi omadus. Lähemalt vaadates saaks talle pea iga juhi tüüpi määrata. Siin aga vaatleme treeneri rolli. Töötajatele oli ta esmapilgul üsna ebameeldiv inimene. Kuid selle omadusega noppis ta välja need õiged inimesed, kes aitaks tema visiooni ellu viia. Need, kes jagasid Jobs’i nägemust ja pidasid vastu, said aru, et see oli enamasti mõeldud testina. Allesjäänuid juhtis ta rangelt, aga ausalt, millega teenis välja töötajate poolse austuse. Tänu sellele suutis ta neid juhtida andma endast parima. Kui vaadata treenereid spordis, siis ka seal on näha, et nad on ranged, aga nad juhivad isikuid, et nad annaks endast parima, saavutaks oma tipu ja areneks sealt edasi. [1]

Üks keerulisemaid juhi rolle on suhtleja. Oskus anda edasi oma mõtted arusaadavalt erinevate isikutele, kellel on erinevad haridustaustad ja tegevusvaldkonnad, vajab laialdast suhtlemisoskust. IT maailmas ei toimu suhtlus ainult IT inimeste vahel. Näiteks on vaja suhelda ka klientidega, kes ei mõista IT, kuid siiski peab tegema talle selgeks kõik vajalik ja temast endast ka õigesti aru saada. Maailmas on nii palju erinevaid inimesi, kes räägivad samas keeles, aga ei mõista üksteist. Suhtlemisoskuse tähtsusele on tähelepanu andnud ka Bill Gates. Nagu paljudelt edukatelt juhtidelt on küsitud „mida on vaja, et olla hea juht?“, on Gates toonud välja just suhtlemisoskuse erineva taustadega inimestega. [2]

Eelnimetatud IT juhid omavad mitmeid juhi tüüpe, peale väljatoodud näidete. Sellest võib järeldada, et olla edukas juht peab suutma täita kõiki vajalikke rolle.

Kasutatud materjalid:

[1]Kovacs, R. 7 Leadership Lessons I Learned From Steve Jobs [WWW] https://medium.com/@kovacs.roland84/lessons-learned-about-leadership-from-steve-jobs-683bc0b55cdb (01.04.2020)

[2]Schwantes, M. These 3 Billionaires Agree: You Need This Skill to Be Successful [WWW] https://www.inc.com/marcel-schwantes/these-3-billionaires-agree-you-need-this-1-critical-skill-to-be-successful.html (01.04.2020)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: