Kodutöö 10

Kuidas saada häkkeriks? Selle kohta on kirjutanud Eric Steven Raymond juhendi.

Mis on häkker? Häkkerid on need professionaalid ja võrguässad, kes aitasid kaasa ARPAneti ja veebi loomisele. Kui isik sinna oma panuse annab ja teised häkkerid seda isikut teavad ja tunnustavad, siis see isik on häkker. Nii on seletanud Raymond definitsiooni häkker.

Kui ise olen mõelnud sõnale häkker, siis on ikka tekkinud seos mitmete filmidega ja kuidas seal nn häkkerid murdsid mingisugusesse süsteemi sisse ja hakkasid seal oma ebaseaduslikke toiminguid tegema. Reaalsuses häkkerid ei lõhu ega murra asjadesse sisse, vaid nad loovad asju. Nad on vabataktlikud, kes loovad erinevaid lahendusi.

Et ise häkkeriks saada on Raymond toonud välja selle, kuidas inimene peab suhtuma. Nimelt on maailmas palju asju, mis vajavad lahendamist, aga nõuavad selleks energiat. Seetõttu tuleb olemasolevaid ressursse kasutada mõistlikult, mitte teha midagi, mis on juba varem tehtud. See aitab ka hoiduda igavusest, sest luua midagi uut, mis aitaks nii ennast kui ka teisi on alati positiivne. Et aga teha seda mida teevad häkkerid on vaja piisavalt vabadust ja vajalikke oskusi.

Need vajalikud oskused, mida iga häkker vajab, on mitu. Kõigepealt peab oskama häkker programmeerida. See on elementaarne oskus, kuid ka väga laialdane, sest programmeerimiskeeli on nii palju ja neid kõiki suurepäraselt kasutada ühe isiku poolt on üsna ebatõenäoline. Lisaks aitab koodi õppimisele kaasa operatsiooni süsteemid, kus on ligipääs koodile. Sealt edasi saab liikuda veebi ja uurida, kuidas veebis koodi kirjutatakse. Häkkeri maailma poole saab hakata liikuma aga enne kõike seda, juba koolipingist. Justnimelt on vaja alustada inglise keele õppimisega, sest see on üks põhilisemaid keeli, mida häkkerite maailmas kasutatakse.

Enda kogemusele vaadates, kui olen õppinud IT-d, siis kindlasti aitas kaasa ingliskeel. Juba programmeerimise juures on kasutusel mitmed ingliskeelsed sõnad ja kui otsida infot internetist, siis on ka peamine ressurss inglise keeles. Samas pole kasutanud operatsioonisüsteeme, kus on avatud lähtekood. See eest astusin kohe veebi ja hakkasin seal koodi kirjutama.

Raymond peab oluliseks häkkerite maailmas staatust ehk mida teised häkkerid sinust arvavad, sest see ei ole maailm, kus tegutsetakse üksi. Staatuse tõstmiseks on mitu viisi. Üks nendest on kirjutada vabatarkvara, mis võib teistele tunduda huvitav ja vajalik. Samas aita ka teiste vabatarkvara testida ja puhastada. Antud kogukond on üsna abivalmis, seetõttu on levinud kasuliku info jagamine. Kuna tegemist on vabatahtlikku kogukonnaga, siis igasugune abi on alati oodatud. Ka kogukonna positiivne levitamine on igatpidi kasuks.

Sellised omadused on toonud välja Raymond oma juhendis kuidas saada häkkeriks. Tundub üsna lihtne ja arusaadav, ega ole mindud liiga detailidesse, vaid toodud välja ainult need kõige tähtsamad punktid.

Kasutatud materjalid:

Raymond, E. S. How To Become A Hacker [WWW] http://www.catb.org/~esr/faqs/hacker-howto.html (04.04.2020)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: