Kodutöö 12

IT maailmas üks olulisemaid faktoreid projektides on kasutatavus. Kasutaja kogemus ja tema võimekus loodud tarkvaraga hakkama saamises sõltub erinevatest kasutatavuse komponentide nõuete täitmisest. Selleks on vaja aga kindlaks teha, kes on tulevased potentsiaalsed kasutajad ning millised on nende vajadused, harjumused ja kogemused seoses loodava IT-ga ja loodava  projektiga.

Taanlane Jakob Nielsen on sõnastanud kasutatavusega seoses viis komponenti: õpitavus, tõhusus, meeldejäävus, vead ja rahulolu. Kõik on olulised faktorid, millele peab toetuma kasutajaliidese vaatenurgast. Peale selle on oluline ka kasulikkus, mis kujutab endast kindlaks tegemist selles, kas antud objekti on vaja ja kas see täidab oma ülesannet korrektselt ehk teeb justnimelt seda mida peab ega midagi muud.

Vaatleme lähemalt meeldejäävust. Selle idee seisneb kogutud oskuste mäletamises tarkvara kasutamises isegi peale pikka aega sellest eemal olemist. See ei pruugi olla esmane mõte IT projektides, sest esimese asjana mõeldakse ikka sellele, kuidas kasutajat saada ja tema lojaalsust hoida. Olukord, kus kasutaja ei kasuta tarkvara aktiivselt, ei tundu väga tõenäoline. Siiski tuleb ka sellele mõelda ja luua võimalikult meeldejääv kasutajaliides, mida on loogiline kasutada, et ei pea iga tegevuse juures pikemalt mõtlema, kuidas seda teha. Hea näide on jalgrattaga sõitmine. Isegi kui pole aastaid seda teinud, siis uuesti rattale istudes tuleb see kui iseenesest meelde ja sõidad nagu vanasti.

Meeldejäävus on aga tihedalt seotud õppimisega. Kui kasutaja peab õppima rakendust kasutama, siis see peab olema võimalikult lihtne. Selleks on mõttekas luua projekte, kus on enimlevinud kasutajaliidese omadused. Kui on juba varasemalt kokkupuude sarnaste lahendustega, siis on ka uusi tarkvarasi kergem selgeks saada.

Nagu lihasmälu füüsilisi töid tehes, tekib inimesel ka harjumus rakendusi kasutades. Kui sarnaseid tegevusi on pikemalt korratud, siis see jääb inimesele alateadvusesse. See aitab kaasa nii uute tarkvarade õppimisele kui ka vanade meenutamisele. Selle lihtsustamiseks on oluline tegevuste loogiline kulg ja sujuv tarkvarapoolne suunamine.

Kasutatud materjalid:

[1] 5 Components Of Usability [WWW] https://chrisdasie.com/5-components-of-usability/ (18.04.2020)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: