Kodutöö 2

Erinevad lahendused läbi Interneti ajaloo, nagu ka kõik muu selles maailmas, on allunud looduseadusele – nõrgad hukkuvad. Selles võitluses peab arenguga kaasa minema ja ka ise arenema või teiste uued ja paremad lahendused lihtsalt söövad su välja. See muidugi ei tähenda kohe väljasuremist, sest leidub ikka kedagi, kes on huvitatud varasematest lahendustest ning kasutab neid kasvõi hobi korras.

Üks tänapäeval ununenud süsteeme on WAIS ehk Wide Area Information Server. Enne veebi oli arvutitest kättesaadav informatsioon puhtalt tekstiline. Seal aga infot midagi kindlat leida on väga keeruline. 1980ndatel hakkasid selle probleemiga tegelema Thinking Machines, Apple Computer, Dow Jones ja KPMG Peat Marwick. Projekti eesmärk oli anda inimestele lihtsalt kasutatav programm, mille abil saavad kasutajad otsida neile vajalikku informatsiooni suure hulga andmete seast, kasutades selleks otsingusõna. Tänapäeval on palju erinevaid otsingumootoreid, mis on selle ülesande üle võtnud. Z39.50 Standardil põhinev WAIS on aga minevikku jäänud. Seda on võimalik veel tänapäevalgi kasutada, kuid see pole tänapäeval enam levinud vahendeid. [1]

Kõik enne veebi tulekut pole aga ära kadunud. 1971. aasta oktoobris loodud e-post on laialdaselt kasutuses siiani. Nagu enamus Interneti algusaegadel loodud tehnoloogiad on ka e-post saanud  alguse sõjaväes. Seni oli neil kasutuses süsteem, mis lasi erinevatel kasutajatel saata sõnumeid, kuid seda vaid ühe arvuti raames. Eesmärgiks oli failid saatmine erinevate arvutite vahel. Antud ülesanne jäi MIT lõpetanud Ray Tomlisonile õlule. Ta oli töötanud ARPNETiga seotud  tehnoloogiate kallal ning failide saatmine ei olnud talle võõras teema. 1971. aastal sai ta valimis vajaliku programmi ning saatis esimese sõnumi ühest arvutist teise. [2]

E-posti populaarsus pole aga ajaga kahanenud, vaid on just vastupidi muutunud aina populaarsemaks. Peale 1991. aastat, kui World Wide Web ehk veeb muutus kättesaadavaks kõigile, sai e-postist üks tähtis osa inimeste igapäeva elus, eriti tööl kontorites. Statistika kohaselt oli eelmine aasta 3.9 miljardit aktiivset emaili kasutajat[3].

Kasutatud kirjandus:

[1] The History of Domain Names – Wide Arse Information Server (WAIS) [WWW] http://www.historyofdomainnames.com/wais/ (12.02.2020)

[2] Bryant, M. The first email was sent 40 years ago this month [WWW] https://thenextweb.com/insider/2011/10/08/the-first-email-was-sent-40-years-ago-this-month/ (10.02.2020)

[3] Email Usage Statistics in 2019 [WWW] https://www.campaignmonitor.com/blog/email-marketing/2019/07/email-usage-statistics-in-2019/ (11.02.2020)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: