Kodutöö 1

Ebaõnnestunud

IT lahendused

IT arengu jooksul on loodud mitmeid erinevaid lahendusi. Mõned neist on toonud endaga kaasa kuulsust ja rikkust, kuid leidub ka ideid, mis alguses tundusid huvitavad, aga ei saavutanud selliseid eesmärke nagu eeldati. Järgnevalt on toodud mõned näited IT lahendustest, mis erinevatel põhjustel ei saavutanud suurt edu.

Microsoft Windows on laialt levinud operatsioonisüsteemide lahenduste kogum. Aja jooksul on seda pidevalt arendatud. Üks suuremaid muutusi oli Windows 8, mis oli eelnevatest versioonidest täiesti erinev. Kahjuks see tõi endaga kaasa ka probleeme. Selline suur muutus oli inimestel keeruline korraga vastu võtta ning sellest tuli palju negatiivset tagasisidet. Toote loojad võtsid sellest läbikukkumisest aga õppust ja tulid välja Windows 10-ga, mis sarnanes varasemate Windows versioonidega, säilitades lahendusi ka Windows 8-lt. Kuna probleem Windows 8-ga mõjutas tugevalt ettevõtet, siis jagati Windows 10 tasuta kindla aja jooksul kõikidele, kes seda soovisid.

See ei olnud ettevõte Microsofti ainus läbikukkumine. Üks teistest probleemidest oli ka Microsoft Windowsi operatsioonisüsteemiga telefonid. Kui Microsoft omandas Nokia nutitelefoni äri, siis paigaldasid nad Windows operatsioonisüsteemi ka telefonidesse. Selleks ajaks olid iOS ja Android juba laialdaselt levinud ning nad osutasid suurt konkurentsi nutimaailmas. Kuigi nutitelefonidele pakutud lahendus sarnanes arvutitele, mis peaks ülemineku lihtsamaks tegema, ei sobinud see süsteem väikese ekraani jaoks. 2019. aasta lõpus lõpetati Windows telefonide operatsioonisüsteemide uuendused ja muud toetused[1].

Microsoft pole ainuke ettevõte, kelle on esinenud probleeme tarkvaraga. Laialt levinud Google Inc. on samuti loonud tarkvara, mille lahendused ei ole saavutanud suurt edu. Üheks selliseks loominguks on Google+, kui sotsiaalmeedia platvorm. Alguses olid näitajad head, kuid see tulenes kasutaja olemasolust, et kasutada teisi Google rakendusi nagu Gmail ja Google Drive. Inimesed ei kasutanud seda kui sotsiaalmeediana nagu algselt plaanitud. Google töötajate sõnul oli probleem selles, et lahendus oli liiga sarnane Facebookiga – ei pakutud midagi uut ja huvitavat lisaks, mis annaks antud platvormile eelistust kasutajate seas. [2]

Nagu näha, siis põhjuseid on erinevaid. Olgu selleks siis keeruline kasutajaliides, millele on raske adapteeruda, või suur konkurents ja sellega seoses hiline turule tulek. Uute lahendustega kaasneb alati risk, et kas see on liiga suur muutus kasutajate jaoks või ei erine piisavalt teiste poolt pakutud lahendustest.

Kasutatud kirjandus:

[1] Windows 10 Mobile’i tootetoe lõpp: KKK [WWW] https://support.microsoft.com/et-ee/help/4485197/windows-10-mobile-end-of-support-faq (05.02.2020)

[2] Eadicicco L. Why Google+ failed, according to Google insiders [WWW] https://www.businessinsider.com/what-happened-to-google-plus-2015-4 (05.02.2020)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: